قارچ دکمه ای در بستر کشت

رابطه بین تشکیل تعداد ته سنجاقی های قارچ دکمه ای در بستر کشت و عملکرد

مدت زمان تشکیل ته سنجاقی ها در بستر کمپوست قارچ دکمه ای بسیار مهم است .برای اینکه میران تولید قارچ دکمه ای ما زیاد باشدباید تعداد ته سنجاقی مناسبی در هر فلاش (مرحله برداشت قارچ) در بستر تشکیل شود. بین فرآیند ستشکیل ته سنجاقی و میزان عملکرد رابطه خاصی برقرار است که اهم آنها عبارتند از :

1-  طی مدت تشکیل سلول های پریموردیومی ، ته سنجاقی های لارم برای فلاش اول ودوم تشکیل شوند.

سلول های پریموردیومی فلاش  دوم که بعد از فلاش اول می رسند بصورت گره های میسیلیومی ضخیمی ایجاد می شوند.بعداز فلاش اول رشد مجموعه ای سلول های پریموردیومی فلاش دوم ،آغاز شده وظرف چند روزبه اندازه دکمه می رسند.از آنجایی که قسمت اعظم عملکرد60 الی 75 درصد در دوم فلاش 1 و 2 برداشت می شود.لذا مدت زمان کوتاه تشکیل ته سنجاقی ها از اهمیت خاصی در رشد قارچ های دکمه ای برخوردار می باشد.از این رو کلیه عوامل محیطی (نور ،دما ،رطوبت،co2)  را بدقت باید کنتر کرد.تا شرایط برای تشکیل ته سنجاقی های فراهم شود.

2-  هر چقدر تعداد ته سنجاقی های چین اول بیشتر باشد میزان عملکرد بیشتر خواهد بود:

به شرط اینکه مواد غذایی لازم و کافی برای رشد ته سنجاقی ها فراهم باشد هر چقدر تعداد آنها در فلاش 1 بیشتر باشد میزان عملکرد کلی ما در پرورش قارچ دکمه ای بیشتر خواهد بود. با این وجودتعداد ته سنجاقی های رقیب بر سر مواد غذایی افزایش یافته و از طرفی اندازه های قارچ های تولیدی در این گونه محیط ها کوچکتر می شود.هرچه تعدادکمتر باشئاندازه قارچ هابزرگتر شده ولی عملکرد کل کمپوست قارچ کاهش خواهد یافت.

3-  بستر کمپوست قارچ در هر فلاش ظرفیت تعداد مشخصی سلول پریموردیومی دارد:

سطح بستر کشت کمپوست قارچ در شرایط بهینه ، در هر فلاش قادر به تامین  مقدار ثابت مواد غذایی برای رشد بهینه تعداد تقریبا” ثابتی از پریموردیوم ها می باشد.و در این شرایط در صورت عدم کفایت موادغذایی و ی دیرس بودن ته سنجاقی ها تعدادی از ته سنجاقی ها از بین خواهند رفت.

4-  ته سنجاقی هایی که زودتر تشکیل می شوند،رشد سلول های پریموردیومی مجاور را به تاخیر می اندازند:

 در برخی از نقاط از سطح بستر کمپوست قارچ دکمه ای  که عمق خاک پوششی قارچ  کم است  ویا کنار های  بستر کشت می توان تاخیر در رشد سلول های پریموردیموی را بعلت مجاروت با ته سنجاقی هایی که زودتر تشکیل شده را مشاهده کرد. رشد این ته سنجاقی ها منجر تشکیل قارچ های بین فلاش می گردد . حذف این ته سنجاقی های از نقاط ذکر شده در بالا موجب رشد یکنواخت و بهتر سایر سلول های پریموردیوموی در بستر کمپوست قارچ دکمه ای می گردد.

قارچ دکمه ای در بستر کشت قارچ دکمه ای در بستر کشت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *