• ردیف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • شرح کالا ( قارچ دگمه ای سفید)
 • قارچ 1000 گرمی
 • قارچ 400 گرمی
 • قارچ 200 گرمی
 • قارچ فله درجه 1
 • قارچ فله درجه 2
 • بلانچ قارچ در جه 1
 • بلانچ قارچ درجه2
 • پودر قارچ
 • ترشی مخلوط قارچ
 • قیمت
 • 8000 تومان
 • 3800 تومان
 • 1900تومان
 • 8800 تومان
 • 8000 تومان
 • 17000 تومان
 • 13000 تومان
 • 90000تومان
 • 10000 تومان