مشاوره راه اندازی واحد های تولید فرآورده قارچ

کشور ما ظرفیت بالقوه بسیار خوبی در تولید قارچ دکمه ای سفید در جهان و در قاره آسیا دارد بصورتیکه رتبه کشور ما در تولید قارچ براساس آخرین رده بندی  فائو ، رتبه هشتم دنیا و دوم آسیا است

ولی قسمت اعظم قارچ تولیدی بصورت قارچ تازه در بازار عرضه می شود وبدلیل ماهیت تره باری قارچ ونوسانات فصلی و مناسبت های گوناگون ملی و مذهبی اکثریت تولیدکنندگان با مشکل حفظ قیمت تمام شده مواجه هستند حلقه مفقود در صنعت قارچ کشور فرآوری است

مزایای فرآوری :

1-  افزایش  مدت نگهداری و همچنین به بازار رسانی قارچ

2-  ارزش افزوده ناشی از تولید فرآورده قارچ

3-  قابلت تبدیل بالقوه قارچ به انواع فرآوردهای مختلف مطابق با ذائقه مصرف کنندگان

اسپان مفتخر با تجربه چندین ساله در مشاوره راه اندازی واحدهای تولید فرآورده قارچ به شرح زیر آماده ارائه خدمات مشاوره و راه اندازی و ساخت خطوط تولدی زیر می باشد:

–  خط تولید بلنچ قارچ

–  خط تولید ترشی قارچ

–  خط تولید قارچ خشک

–  خط تولید قارچ فریز شده