طراحی و راه اندازی مزرعه قارچ

برای احداث یک مزرعه قارچ نکات تکنیکی زیادی بایستی مد نظر قرارگیرد. اولین نکته بازارمصرف این محصول می باشد.آیا در که قرار است واحد پرورش قارچ راه اندازی شود بازار مصرف خوبی وجود دارد لازم است قبل از راه اندازی تحقیق بازار مناسبی صورت گیرد و به سوالاتی از قبیل هزینه شبکه توزیع ، سرانه مصرف و فرهنگ غذایی مردم موجود در منطقه و همچنین بررسی فعالیت واحد های فعال در منطقه و یا مناطق مجاور مدنظر باشد . اگر پاسخ سوالات فوق مثبت باشدانگاه نوبت به طراحی مزرعه قارچ  می رسد. که بایستی به منظور موفقیت در پروژه نهایت دقت را در ان مبذول داشت.

مراحل احداث:

  • انتخاب زمین مناسب که دارای امکانات زیر بنایی از قبیل آب ، برق، گاز ،جاده های دسترسی و همچنین دسترسی به منابع انسانی کافی باشد
  • تهیه طرح توجیهی
  • پیاده سازی پلان طرح توسط تیمی مجرب
  • برنامه ریزی منابع انسانی به موازات احداث پروژه
  • برنامه ریزی جهت تهیه مواد اولیه( کمپوست و خاک پوششی قارچ) از شرکت های معتبر
  • برنامه ریزی و طراحی سیستم توزیع و فروش
  • تولید قارچ در مزرعه
  • عرضه محصول به بازار