مطالب توسط مهندس حسینی

تکنیک های پرورش قارچ دکمه ای در طی فلاش سوم

میزان  عملکرد درفلاش سوم در صورت استفاده از واریته های هیبرید بسیار متغیر است .نکته مهمی که برای تولید محصول قابل قبول و در فلاش سوم باید به آن توجه کرد این است که پس از فلاش دوم فعالیت کمپوست همچنان ادامه داشته باشد و خاک پوششی نیز نرم باشد. برای ایجاد تفاوت بین دمای […]

نکاتی در خصوص طراحی تونل های فاز 2 و 3 در کارخانه تولید کمپوست قارچ

تونل های فاز 2 و3 در واقع رآکتورهایی زیستی هستند که در داخل آنها می توان کمپوست قارچ  مورد نظر را با اسپان تحت شرایط محیطی مطلبوب مخلوط کرد تا میزان رشد مناسب میسیلیوم ها حاصل گردد زیرا ریسه دوانی مناسب تا حد زیادی سبب رشد بهتر و تولید و بازده بیشتر قارچ می گردد. […]

کنترل بو و بخار آمونیاک در تولید کمپوست قارچ

ابزارهای مختلفی تصفیه برای برای کنترل بو و بخار آمونیاک ساخته و ارائه شده  اند که در برخی کارخانه های تولید کمپوست قارچ استفاده شده ،  در اروپا و امریکای شمالی که قوانین حفظ محیط زیست بدرستی نظارت و اجرا از این ابزارها بیشتر استفاده می شود . عمده ترین وسایل و ابزارهایی که جهت  […]

تاثیرکارخانه های تولید کمپوست قارچ بر محیط زیست (بو و بخار آمونیاک)

در طی دهه های گذشته بسیاری از تولید کنندگان کمپوست و پرورش دهندگان قارچ با فشار فزاینده ای مربوط به مسائل زیست محیطی  روبه رو بوده اندکه این موارد از اعلام نارضایتی همسایگان،فشار گروه های دوستدار محیط زیست تا مسائل قانونی را در بر می گرفته است . به همین دلیل تولید کمپوست دیر یا زود […]

بررسی سیستم های تهویه در تولید کمپوست قارچ

در بونکر ها و تونل ها باید هوای تازه را برای دو منظور وارد کرد که اولین دلیل تامین اکسیژن برای هوادهی کمپوست قارچ می باشد ودلیل دوم این است که باید رطوبت از کمپوست خارج شود تا بدین طریق کمپوست سرد شود . برای این منظور از سیستم های مختلفی می توان استفاده کرد […]

تولید اسپان قارچ دکمه ای

اسپان : تولید اسپان (بذر قارچ)شامل قراردادن میسیلیوم های قارچ مورد نظر در محیط های کشت استریل و مناسب و تحت شرایط ضد عفونی شده می باشد. شروع کشت استریل و مناسب و تحت شرایط ضدعفونی می یاشد.شروع کشت را می توان با استفاده از یک کلاهک قارچ تازه و سالم و یا نمونه آزمایشگاهی […]

پاستوریزاسیون کمپوست قارچ در تونل فاز 2

هدف از پاستوریزاسیون: هدف از پاستوریزاسیون کمپوست قارچ این است که تمام میکرو ارگانیسم های مضر که در مرحله فاز یک کمپوست سازی جان سالم بدر برده اند از بین بروند و طبق نتایج بسیاری از مطالعات در صورتی که دما برای مدت 5 ساعت در حدود 55 درجه سانتیگراد حفظ شود میکرو ارگانیسم های بیماری […]

تولید خاک پوششی

خاک پوششی: به طور کلی خاک پوششی قارچ در کشور ما به دو دسته خاک خارجی و خاک داخلی تقسیم میشود. خاک خارجی که بسته هایی از خاک پوششی قارچ آماده هستند و برای کشت قارچ فقط نیاز به آب دارند. ولی خاک داخلی از مخلوط خاک های محلی کشوور تهیه شده است . مانند […]

تکنیک های پرورش قارچ دکمه ای

پرورش طبیعی: در گذشته و زمان های قدیم قارچ را با توجه شرایط آب و هوایی پرورش میدادند . به این صورت که محیط هایی که آب و هوای مرطوب داشتند اقدام به تولید قارچ میکردند. ولی با گذشت زمان تولیدات قارچ نیز پیشرفت کرد و از حالت طبیعی به گلخانه ای تبدیل شد و […]

سیستم تهویه پرفشار در پرورش قارچ

دلیل وجود سیستم تهویه: هر یک از انواع قارچ ها برای رشد و عملکرد نیاز به یک سری شرایط محیطی و تجهیزات تولید قارچ مناسب دارند.از جمله این شرایط آب و هوای مرطوب و مناسب است که از طریق سیستم تهویه و هواساز پرورش قارچ به دست می آید. برای تولید قارچ بعضی از سالن […]