بررسی سیستم های تهویه در تولید کمپوست قارچ

/
در بونکر ها و تونل ها باید هوای تازه را برای دو منظور وارد کرد ک…

سیستم تهویه کم فشار در پرورش قارچ دکمه ای

/
اساسا" دو نوع سیستم تهویه در پرورش قارچ دکمه ای وجود دارد. که…